free website software


Політика конфіденційності 
персональних даних

Загальні положення.

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку Інтернет-сайт http://live-art-trip.com/ (далі - Інтернет-сайт) може отримати про Користувача під час використання сайту.

Терміни, що використовуються:
1. Адміністрація інтернет-сайту (далі - Адміністрація сайту) - уповноважені співробітники на управління сайтом, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних.
2. Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься безпосередньо або опосередковано до певної або визначеної фізичної особи (суб'єкта персональних даних).
3. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
4. Конфіденційність персональних даних - обов'язкова для дотримання Оператором або іншими особами, які отримали доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних, без наявності на те законних підстав.
5. Користувач Інтернет-сайту http://live-art-trip.com/ - особа, що має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.

Предмет політики конфіденційності.
1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації інтернет-сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає при оформленні заявки на консультацію, для реєстрації на захід і / або придбання товару.
2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, включають в себе наступну інформацію:
○ прізвище, ім'я, по-батькові Користувача
○ номер телефону
○ адреса електронної пошти
3. Адміністрація сайту може використовувати персональні дані Користувача в наступних цілях:
○ для встановлення з Користувачем зворотнього зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, обробка запитів і заявок від Користувача.
○ для надання Користувачу за його згодою спеціальних пропозицій, розсилки та інших відомостей від імені Інтернет-сайту або від імені партнерів Інтернет-сайту.

Терміни і способи обробки інформації.
1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом. 
2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленому законодавством України.

Захист персональних даних.
Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

Прикінцеві положення.
1. Використання Користувачем інтернет-сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до інтернет-сайту http://live-art-trip.com/. Інтернет-сайт не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті.
3. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем Інтернет-сайту.
4. Адміністрація сайту має право вносити зміни в діючу Політику конфіденційності без згоди Користувача.
5. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Інтернет-сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
.